Szkłoland Sp. z o.o.  Gutkowo 52 B  11-041  Olsztyn  Poland
 tel.: +48 89 523 96 60,  fax: +48 89 523 93 90